عزیز میردار

عزیز میردار
عزیز کوچ تایید صلاحیت شده در سطح(Associate certified coach) ACC از فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF می باشد و بیشتر از 400 ساعت تجربه کوچینگ با مراجعانش در زمینه های توسعه فردی، رهبری، کسب و کار، مدیریت اجرایی و … دارد.
عزیز همچنین مدرس یک برنامه آموزشی معتبر در زمینه کوچینگ است. عزیز این دوره ها را از طریق همکاری با آکادمی کوچینگ فارسی زبانان FCA اجرا می کند.
عزیز بیشتر از 16 سال در زمینه مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی در سازمانهایی با فرهنگ ها و زمینه های کاری مختلف مسوولیت اجرایی داشته و با بیشتر از 50 شرکت بعنوان مدرس، ارزیاب یا مشاور در زمینه مدیریت منابع انسانی همکاری داشته است.
علاقه‌مندی اصلی عزیز کسب‌وکار و ارتباطات انسانی در کسب‌وکار است و اعتقاد راسخ دارد که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ابعاد یک کسب و کار، دیدگاه مدیران آن نسبت به ارتباطات و شیوه همکاری افراد در آن می باشد. پیرو همین علاقه مندی در سال ۲۰۱۵ کتاب Rework را به همراه فردی دیگر به فارسی برگرداند. این کتاب که با ترجمه عزیز با عنوان «دوباره فکر کن» منتشرشده است تابه‌حال چهار بار در ایران تجدید چاپ‌شده است.
نقاط قوت عزیز به ترتیب زیر می باشد:

1. Relator
2. Woo
3. Self-Assurance
4. Analytical
5. Responsibility