تفاوت واژه های MOOC و LMS

تفاوت بین دوره های MOOC و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS

با توجه به مدت زمان ارائه دوره های آموزش آنلاین فراگیر (MOOCs) ،درك كلی از دوره های آموزشی آنلاین در بین اکثریت افراد دخیل در صنعت آموزش، افزایش چشمگیری داشته، اما به نظر می رسد همچنان در مورد تفاوت این دوره ها با فرم های یادگیری الکترونیکی و دوره های آنلاین ابهاماتی وجود دارد.
بیشترین سوالی که اغلب مطرح می گردد در مورد تفاوت بین دوره های موک MOOC با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS می باشد.

دروه های مجازی LMS یک پلت فرم میزبانی یک دوره می باشد، در حالی که دوره MOOC به تنهایی یک دوره آموزشی می باشد. یک موکMOOC قابل برگزاری در یک LMS بوده اما الزامی به قرارگیری یک موک در یک LMS نمی باشد. به همین ترتیب، یک LMS تنها میزبان دوره های موک MOOC می باشد و علت اصلی سوء تعبیرات، پلتفرم های اصلی و بزرگ دوره های موک شامل کورسرا (Coursera)، edX و غیره که دربردارنده هر دو دوره LMS و MOOC می باشد مرتبط می باشد. به عنوان مثال، با شرکت در دوره ای در Coursera ، شما در دوره موک Coursera که زیرشاخه Coursera LMS ثبت نام کرده اید.
با این حال، به نظر نمی رسد که سوال اساسی مطرح شده در مورد تفاوت بین موک MOOC به عنوان یک دوره و سیستم مدیریت LMS به عنوان یک پلت فرم باشد بلکه براساس درخواست های ارائه شده از طرف مشتریان، بیشترین سوالات مربوط به تفاوت بین موک ها MOOC و همچنین تنوع دوره هایی که بطور معمول در LMS برگزار می شوند، می باشد. علیهذا در این مقاله به بررسی و شناسایی هفت تفاوت اصلی دوره های MOOC و دوره های سنتی LMS و نقش اصلی هر یک از این تفاوت ها در آموزش شرکت های بزرگ می پردازیم.
1-کوچک در مقابل بزرگ (یا عظیم)
گستردگی موک میتواند تعداد نامحدودی از شرکت کنندگان را پشتیبانی کند و عملاً بیشتر دوره های آموزشی سازمانی(شرکت های بزرگ) موک برای اکثر عموم در دسترس نمی باشند. با این حال، همچنان دوره های آموزشی موک از دوره های سنتی بسیار وسیع تر و شامل صدها یا حتی هزاران فراگیر از نقاط مختلف دنیا می باشند.
2-گسسته در مقایسه با پیوسته
دوره های آموزش سنتی موجود در LMS ها معمولاً بصورت واحدهای گسسته ارائه می گردند، در یک زمان خاص شروع شده و پایان می پذیرند و دارای تاریخ مشخصی بوده و همانند آموزش هدایت شده توسط آموزگار (ILT)، معمولا نیازمند صرف هزینه مدرس و برنامه آموزشی می باشد.
به منظور ثبت نام های بیشتر و جذب بالای مخاطبان علاوه بر برگزاری دوره های موک‌ به شیوه گسسته، ارائه دوره ها بصورت پیوسته پیشنهاد می شود. به عنوان مثال، امکان ارائه یک دوره یکسان موک، (در صورت نیاز) به فراگیران جدید با اقتضای زمانی دلخواه (هفته، ماه یا سال) میسر می باشد.
3- محتوا در مقابل مفهوم(Content VS Context)
یکی از تمایزات اصلی بین موک و LMS تفاوت بین محتوا و مفهوم می باشد. تمرکز دوره های آنلاین سنتی مشابه ILT در درجه اول بر روی محتوای واحدهای ارائه و در مرحله بعد سنجش مطالب ارائه شده به فراگیران می باشد. در مقابل موک‌ها بر روی مفهوم تاکید دارند. اگرچه دوره های آموزشی موک محتوا محور می باشند، اما یادگیری همواره در قالب تعامل با دیگر دانشجویان از طریق بحث، پروژه ها و مشارکت ها صورت می گیرد.
4-یادگیری فردی در مقابل یادگیری گروهی
همانند یادگیری الکترونیکی(e-learning)، بیشتر دوره های سنتی آنلاین، برپایه فعالیت های فردی می باشند اگرچه موک ها نیز می توانند در قالب فعالیت های فردی ارائه گردند، اما یادگیری اثربخش تنها در نتیجه مشارکت و کار گروهی امکان پذیر می باشد.
5- ایستایی در مقابل پویایی
تفاوت بین مفهوم و محتوا به ماهیت دوره ها نیز اشاره دارد. دوره های سنتی بصورت استاتیک ارائه می شوند بدین مضمون که مفهوم مطالب، مباحث آموزشی، فعالیت های مربوط به یادگیری و غیره که در هر زمان برای فراگیران فراهم می باشد لزوماً در مورد دوره های موک صادق نمی باشد اما در موک براساس محتوای دوره ها که شامل بحث، همکاری و اشتراک گذاری مطالب می گردد، محتوای دوره ها در طول زمان قابل تغییر می باشند که به پویایی دوره ها اشاره می نماید.
به عنوان نمونه، در بسیاری از دوره های آموزشی موک شیوه نوشتن وبلاگ یا جستجوی محتویات و اشتراک آنها با دیگران آموزش داده می شود. لذا محتوای دروس و بحث ها با توجه به محتوای ایجاد شده توسط کاربر و اشتراک آن با افراد دیگر متغیر می باشد. بعلاوه چون موک ها بصورت دوره های کوتاه و کم حجم ارائه می گردند، امکان یادگیری مطالب جدید با حفظ دانش و تجربیات فعلی وجود دارد.
6- تولید برحسب نیاز در مقابل تولید به موقع
دوره ها دارای الگوی مشخصی می باشند. دوره های سنتی به صورت گسسته و ایستا هستند و تنها در صورت نیاز ارائه می گردند بدین مفهوم که امکان استفاده از دانش های فراگرفته شده توسط فراگیران بلافاصله پس از دوره های آموزشی مشخص نمی باشد.
از آنجا که تمامی دوره های موک مداوم و پویا هستند، فرصت یادگیری به موقع فراهم می باشد: فراگیران در صورت نیاز به مواد آموزشی فراوانی دسترسی داشته و این امکان دسترسی بعد از پایان دوره برای فراگیران نیز مهیا می باشد. ضمنا فراگیران همواره امکان بالقوه برای شرکت در بحث ها و به اشتراک گذاشتن دانش خود با افراد دیگر را دارا می باشند و هیچ محدودیتی از این حیث وجود ندارد.. این ویژگی منحصر به فرد تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است، اما بر حسب ضرورت در موک با وجود یک پایگاه اطلاعاتی خاص موضوعی، کارکنان امکان برقراری ارتباط با متخصصین حوزه های مربوطه و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ فراهم می باشد.
7- از پیش تعریف شده در مقابل تولید بنیادی
این موضوع نیز مشابه تفاوت بین تولید بر حسب نیاز و تولید به موقع مطالب آموزشی می باشد با این تفاوت که تمرکز اصلی بر روی نحوه طراحی و توسعه دروس می باشد. معمولاً در دوره های سنتی، طراحی آموزشی ابتدا با تعریف مجموعه ای از اهداف یادگیری شروع شده و پس از همکاری و مشورت با متخصصین دروس مربوطه به توسعه محتویات دوره براساس اهداف مشخص شده پرداخته می گردد تا به ارتقای دوره ها در راستای بهبود یادگیری کمک نماید. ابتدا دوره ها با استفاده از ابزارauthoring tool طراحی شده سپس بر روی سیستم LMS بارگذاری می گردند. دوره ها بصورت پکیچ های از پیش تعریف شده و از پیش ساخته شده و براساس فرضیاتی (درست یا غلط) طراحی گشته که نتایج آن در پایان دوره مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند(در صورت داشتن قابلیت تجزیه و تحلیل).
موک ها اصولا بنیادی می باشند. به عنوان مثال، اگر مربیان تشخیص دهند که بحث زیاد در مورد یک موضوع خاص سبب سردرگمی فراگیران می گردد ، می توانند با ساخت ویدیوهای جدید، افزودن مطالب جدیدتر یا معرفی موضوعات جدید برای بحث به یادگیری بهتر دروس کمک نمایند. بنابراین، موک ها بسیار بهتر از دوره های سنتی توانایی پاسخگویی اساسی به نیازهای یادگیرندگان را دارند.
ماهیت اصلی تفاوت ارائه بین دوره های موک نسبت به دوره های سنتی ارائه شده در یک LMS سنتی را می توان در یک کلمه “انعطاف پذیری” خلاصه کرد. موک ها بسیار انعطاف پذیرتر از اکثر فرمت های رایج یادگیری می باشند. در حقیقت این انعطاف پذیری، کلید اصلی توسعه برنامه های آموزشی به شیوه مؤثر، جذاب و همراستا با نیازهای شرکت های بزرگ در تلاش برای همگام شدن با تغییرات علم و فن آوری و پاسخ به نیازهای متفاوت فراگیران می باشد.