من می‌خواهم را ارتقا دهم.

نصب ، راه اندازی و عيب يابی شبکه های محلی و شبکه های وسيع


هر تاکتیکی در بازاریابی در دنیای امروزه باید دارای عنصر دیجیتال هم باشد.


دوره ای بر پایه تعامل و تلاش.تا برنامه نویس شدن فقط 9 هفته فاصله دارید.