مدیریت IT

برنامه ریزی، راه اندازی و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات(IT) ، رهبری و هدایت کارمندان بخش فنی، برقراری ارتباط بین جنبه های فنی پروژه ها وکسب و کار ، برنامه ریزی مراحل انجام پروژه و ارزیابی پیامدهای تجاری آنها، نظارت بر پیشرفت اجرای پروژه برای اطمینان از انطباق مراحل انجام پروژه با مدت زمان، استانداردها و هزینه های مربوطه از وظایف مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات می باشد. نمونه ای از عناوین شغلی گزارش شده: مدیر فناوری اطلاعات(IT)، مدیر پروژه فناوری اطلاعات، مدیر IT، مدیر برنامه ریزی، مدیر پروژه، مدیر پروژه / مربی گروه، مدیر ارشد پروژه ، لیدر ارشد پروژه / لیدر گروه، سرپرست فنی پروژه (مدیر پروژه)، مدیر انتقال برنامه
من می‌خواهم را ارتقا دهم.

مجموعه ارتباطات الکترونیکی بین دولت، شرکت‌ها و شهروندان


دوره آموزشی آنلاین ITIL ( مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات )


اصل اول کسب و کار در کلیه برنامه ها

وظایف
 • مدیریت اجرای پروژه منطبق با بودجه، زمانبندی و دامنه کاری
 • توسعه یا به روز رسانی طرح های پروژه های فناوری اطلاعات شامل اطلاعات اهداف پروژه ها، فن آوری ها، سیستم ها، مشخصات فنی، زمان بندی ها، بودجه بندی و نیروی انسانی.
 • مانیتورینگ یا پیگیری فرایندهای مهم و برجسته و قابل ارائه پروژه
 • مشورت با اعضای پروژه به منظور شناسایی و حل مشکلات ایجاد شده
 • توسعه و مدیریت مدل شکست کار (WBS) پروژه های فناوری اطلاعات.
 • ارائه نتایج پروژه منطبق با استانداردهای کیفی.
 • جمع آوری، تجزیه و تحلیل و خلاصه سازی اطلاعات و روند آماده سازی اطلاعات به منظور ارائه گزارش های وضعیت پروژه
 • نظارت مستقیم بر فعالیت های اعضای پروژه و هماهنگ سازی بین آنها
 • پیاده سازی و اجرای طرح های ارتباطی پروژه
 • تخصیص وظایف، مسئولیت ها و تعیین حدود اختیارات کارمندان پروژه
 • برنامه ریزی و تدارک جلسات مرتبط به پروژه های فناوری اطلاعات.
 • آماده سازی، بررسی یا تصویب تغییرات مورد نیاز طرح های پروژه.
 • توسعه راهبردهای پاسخگویی با استفاده از ابزار ارزیابی ریسک
 • نظارت بر عملکرد اعضای تیم پروژه، فراهم سازی و مستندسازی بازخورد عملکردی گروه
 • برای کسب منابع یا مواد با متقاضیان پروژه یا تامین کنندگان مذاکره کنید.
 • تعیین نیاز به منابع اولیه یا تکمیلی پروژه.
 • هماهنگ سازی استخدام یا انتخاب پرسنل پروژه.
 • شناسایی، بررسی یا انتخاب نمایندگان یا مشاوران منطبق با الزامات پروژه.
 • توسعه و مدیریت بودجه های سالانه پروژه های فناوری اطلاعات.
 • توسعه طرح های اجرایی تحلیلی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه(ROI) یا نرخ سود- زیان
 • ارزیابی نیازها و اولویت های مشتریان فعلی یا آتی شرکت با استفاده از برقراری ارتباطات مستقیم با مشتریان، انجام نظرسنجی و یا روش های دیگر.
+نمایش
تواناییها
 • درک شفاهی - توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات گفتاری
 • بیان شفاهی - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها بصورت قابل فهم در گفتگو با افراد
 • درک نوشتاری - توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات موجود در متن
 • بیان نوشتاری - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها به صورت کتبی، با درک متقابل از طرف دیگران
 • حساسیت به مشکل - توانایی بیان اشتباه یا احتمالاً اشتباه بودن چیزی که شامل حل مسئله نبوده و تنها منحصر به شناسایی مشکل می باشد.
 • تشخیص گفتار - توانایی شناسایی و درک گفتار افراد
 • استدلال استنتاجی - توانایی بکارگیری و ترکیب قوانین عمومی به منظور ایجاد راه حل های معنی دار در مواجهه با مشکلات خاص
 • وضوح گفتار - توانایی بیان شفاف با درک متقابل از سوی افراد مورد صحبت
 • استدلال استقرایی - توانایی ترکیب اطلاعات با هدف ایجاد قواعد یا نتایج کلی (شامل یافتن رابطه بین وقایع ظاهراً نامرتبط).
 • ترتیب اطلاعات - توانایی آرایش موارد یا اقدامات در یک نظم یا الگوی مشخص بر اساس یک قاعده خاص یا مجموعه ای از قوانین (به عنوان مثال الگوهای اعداد، حروف، کلمات، تصاویر، عملیات ریاضی).
 • دید نزدیک - توانایی مشاهده جزئیات در یک محدوده نزدیک (در فاصله چند فوتی از ناظر).
 • انعطاف پذیری گروهی - توانایی تولید یا استفاده از مجموعه ای از قوانین مختلف با هدف ترکیب یا دسته بندی موضوعات به شیوه های گوناگون.
 • شیوایی ایده ها و نظرات - توانایی ارائه ایده ها در روی یک موضوع (تعداد ایده ها از اهمیت برخوردار بوده و کیفیت ، صحت و یا خلاقیت دارای اهمیت نمی باشد).
 • اصالت - توانایی ارائه ایده های غیر معمول یا هوشمندانه در مورد یک موضوع یا وضعیت خاص، یا خلق راه حل های ابتکاری برای حل یک مشکل.
 • انعطاف پذیری بسته - توانایی شناسایی یا تشخیص یک الگوی مشخص (یک شکل، شی، کلمه یا صدا) از مجموعه ای از موارد انحرافی
 • مهارت عددی - توانایی اضافه ، تفریق، ضرب، و تقسیم کردن با سرعت و درستی.
 • توجه انتخابی - توانایی تمرکز بر روی یک کار در طول یک بازه زمانی بدون پریشانی حواس
+نمایش
فعالیتها
 • سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کار - توسعه اهداف و برنامه های خاص با هدف اولویت بندی، سازماندهی و انجام کار مربوطه
 • برقراری ارتباط با ناظران، همرده ها یا زیردستان - ارائه اطلاعات به ناظران، همکاران و زیردستان از طریق تلفن بصورت کتبی، ایمیل یا شخصی.
 • برنامه ریزی کارها و فعالیت ها - برنامه ریزی رویدادها، برنامه ها و فعالیت ها و همچنین کار دیگر افراد.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و کار افراد – ایجاد همکاری بین اعضای گروه برای انجام وظایف
 • تصمیم گیری و حل مشکلات - تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.
 • تعامل با کامپیوترها - استفاده از رایانه ها و سیستم های کامپیوتری (از جمله سخت افزار و نرم افزار) برای برنامه ریزی، نوشتن نرم افزار، تنظیم عملکردها، ورود اطلاعات یا پردازش اطلاعات.
 • دریافت اطلاعات - مشاهده، دریافت و به دست آوردن اطلاعات از همه منابع مربوطه.
 • مستند سازی / ضبط اطلاعات - ورود، رونوشت، ضبط، ذخیره سازی یا نگهداری اطلاعات به فرمت نوشتاری یا الکترونیکی / مغناطیسی.
 • توسعه و ایجاد تیم های کاری- ایجاد انگیزه و اعتماد ، احترام و همکاری متقابل در میان اعضای تیم.
 • شناسایی اشیاء، اقدامات و رویدادها - شناسایی اطلاعات با استفاده از ابزار طبقه بندی، ارزیابی، شناخت تفاوتها یا شباهت ها و شناسایی تغییرات در شرایط یا رویدادهای گوناگون به روز رسانی و استفاده از دانش های مرتبط - به روز نگه داشتن اطلاعات فنی و بکارگیری آن
 • نظارت و کنترل منابع - نظارت و کنترل منابع و مخارج
 • پردازش اطلاعات – کامپایل کردن، برنامه نویسی، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی، ممیزی یا تایید اطلاعات یا داده ها.
 • تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات - شناسایی اصول ، دلایل و یا واقعیت های اساسی اطلاعات، از طریق شکست اطلاعات یا داده ها به بخش های جداگانه.
 • ایجاد و حفظ روابط بین فردی - توسعه روابط کاری سازنده و مشارکتی بین افراد و حفظ آنها در طول زمان.
 • برآورد ویژگی های کیفی محصولات، رویدادها یا اطلاعات - برآورد اندازه ها، فاصله ها و مقادیر؛ یا تعیین زمان، هزینه ها، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت مشخص.
 • به روز رسانی و بکارگیری دانش های مرتبط و به روز - به روز رسانی اطلاعات فنی وبکارگیری دانش‌های نوین کاری
 • حل اختلافات و مذاکره با افراد - رسیدگی به شکایات، حل اختلافات و حل و فصل شکایات و درگیری ها، و در صورت امکان مذاکره با افراد.
 • راهنمایی، هدایت و ترغیب زیردستان - ارائه راهنمایی ها و دستورات لازم به زیردستان، از جمله تنظیم و نظارت بر استانداردهای عملکردی
 • ارزیابی اطلاعات برای تعیین سازگاری با استانداردها - استفاده از اطلاعات مرتبط و نظرات شخصی برای تعیین تطابق رویدادها یا فرایندها با قوانین، مقررات و استانداردهای مربوطه.
 • تفسیر مفهوم اطلاعات برای دیگران - ترجمه یا توضیح مفهوم اطلاعات و چگونگی استفاده از آنها.
 • نظارت بر فرآیندها، موضوعات، و یا محیط اطراف - نظارت و بررسی اطلاعات از موضوعات، رویدادها، یا محیط اطراف، برای تشخیص و یا ارزیابی مشکلات.
 • توسعه اهداف و استراتژی ها - ایجاد اهداف بلند مدت و تعیین استراتژی ها و اقدامات لازم برای دستیابی به آنها.
 • برقراری ارتباط با افراد برون سازمانی - برقراری ارتباط با افراد برون سازمانی، معرفی سازمان به مشتریان، عموم مردم، دولت و دیگر منابع خارجی. این اطلاعات را می توان به صورت شخصی، کتبی یا از طریق تلفن یا پست الکترونیکی رد و بدل کرد.
 • ارزیابی کیفیت کارها ، خدمات، یا افراد - ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد
 • آماده سازی و توسعه سایر موارد – شناسایی و آماده سازی الزامات رشدی افراد و مشاوره یا کمک به افراد در راستای بهبود دانش و مهارت های مورد نیاز
 • انجام فعالیت های اداری - انجام روزانه کارهای اداری مانند حفظ اطلاعات فایل ها و تشریفات اداری.
 • ارائه مشاوره و مشاوره به دیگران - ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی به مدیریت و یا دیگر اعضای گروه ها در مورد موضوعات فنی، سیستمی، یا فرایندی.
 • فروش یا اثرگذاری بر روی افراد- متقاعد کردن دیگران برای خرید کالاهای تجاری /اجناس و در صورت لزوم تغییر رویکرد کاری
 • آموزش و تدریس - شناسایی نیازهای آموزشی افراد، توسعه برنامه های آموزشی یا یا کلاس های آموزشی در راستای آموزش و یا تدریس به دیگران.
+نمایش
ملزومات
 • ایمیل الکترونیکی – درصد پاسخ‌ها 97%(هر روز)
 • زمان استفاده از تلفن - درصد پاسخ‌ها 81%(هر روز)
 • کار گروهی یا تیمی - درصد پاسخ‌ها 65%(فوق العاده مهم)
 • ارتباط با دیگران - درصد پاسخ‌ها 65%(ارتباط دائمی با افراد)
 • مدت زمان معمول کاری در هفته – درصد پاسخ‌ها 74%(بیش از 40 ساعت)
 • مباحثه رو در رو – درصد پاسخ‌ها 68%(هر روز)
 • زمان لازم برای کار در محیط داخلی و کنترل شده– درصد پاسخ‌ها 77%(هر روز)
 • هماهنگی یا رهبری افراد- درصد پاسخ 52% (بسیار مهم).
 • مقدار زمان لازم برای نشستن – درصد پاسخ‌ها 61%(بیش از نیمی از زمان مربوطه)
 • آزادی در تصمیم گیری – درصد پاسخ‌ها 45%( آزادی نسبی)
 • فشار کاری- درصد پاسخ‌ها 42%(هر روز)
 • کار سازمان یافته در مقابل کار سازمان نیافته - درصد پاسخ‌ها 58%( آزادی نسبی)
 • اهمیت دقت یا صحت کاری- درصد پاسخ‌ها 42%(بسیار مهم)
 • مسئولیت برآمدها و نتایج -درصد پاسخ 39% (بسیار مسئولیت پذیر).
 • اثرات تصمیم گیری بر روی همکاران یا نتایج شرکت - درصد پاسخ‌ها 61%(نتایج مهم)
 • نامه های کتبی و یادداشت ها- دصد پاسخ ها 42% (یک بار در هفته یا بیشتر اما نه هر روز)
 • سطح رقابت- درصد پاسخ ها 45% (بسیار رقابتی)
 • تناوب تعارضات بین کارمندان – درصد پاسخ ها 52%(یک بار در هفته یا بیشتر اما نه هر روز)
 • تناوب تصمیم گیری – درصد پاسخ‌ها 32% (یک بار در هفته یا بیشتر اما نه هر روز)
 • اهمیت تکرار وظایف یکسان - درصد پاسخ‌ها 29%(فوق العاده مهم)
+نمایش