مدیریت پروژه

من می‌خواهم را ارتقا دهم.

تقریباً در هر پروژه ای لازم است که بتوانید با Git کار کنید.


عبارت (PMBOK) مخفف Project Management Body Of Knowledge می باشد، که در فارسی به گستره دانش مدیریت پروژه ، یا به شکل ساده‌ تر به دانش مدیریت پروژه ترجمه شده است. منظور از Body Of Knowledge مجموعه ای کامل و جامع از اطلاعات و مهارت‌ها می باشد که یک حرفه را تشکیل می‌دهند. PMBOK معروف […]


هر آن چیزی که کاربران غیر حرفه ای اکسل نیاز خواهند داشت


یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه