مدیریت پروژه

مبانی اکسل


هر آن چیزی که کاربران غیر حرفه ای اکسل نیاز خواهند داشت

برنامه ریزی و مدیریت پروژه با آموزش Microsoft Project


یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای برنامه ریزی و مدیریت پروژه