فروش

برنامه ریزی، هدایت یا هماهنگ سازی توزیع واقعی یا انتقال محصول یا خدمات به مشتری، هماهنگی توزیع فروش بااستفاده از تعیین مناطق فروش، سهمیه بندی و هدف گذاری و برقراری برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش، تجزیه و تحلیل آمارهای فروش کارکنان به منظور شناسایی توانایی های فروش و لیست موجودی های مورد نیاز و نظارت بر اولویت های خواسته شده توسط مشتریان از وظایف مدیران فروش می باشد. نمونه ای از عناوین شغلی گزارش شده: مدیر فروش محلی، مدیر فروش ملی، مدیر فروش منطقه ای، معاون فروش و بازاریابی، سرپرست فروش، مدیر فروش(Sales manager)، نماینده فروش، مدیر فروش(SalesDirector)، معاون فروش، مدیر فروشگاه

مفاهیم اولیه CRM


اصل اول کسب و کار در کلیه برنامه ها

وظایف
 1. هدایت و هماهنگی فعالیت های فروش شامل محصولات تولیدی، خدمات، کالاها، املاک و مستغلات یا سایر موارد فروش.
 2. رسیدگی به شکایات مشتری در رابطه با فروش محصولات و خدمات ارائه شده
 3. بررسی سوابق عملکردی و گزارش های مربوط به فروش و تعیین سودآوری.
 4. نظارت بر مدیران فروش منطقه ای و محلی و کارکنان مربوطه
 5. تعیین زمانبدی های مرتبط با قیمت گذاری و نرخ تخفیف
 6. تامین و تصویب هزینه های بودجه.
 7. بررسی اولویت های مشتری به منظور تمرکز بر فعالیت های کلیدی فروش
 8. برنامه ریزی ، هدایت و آموزش کارکنان، و ارزیابی عملکردی برای توسعه و کنترل فروش و خدمات
 9. مدیریت، هماهنگی و بررسی فعالیت های فروش و خدمات حسابداری و نگهداری سوابق، و فعالیت های مربوط به حمل و نقل کالا
 10. هدایت و نظارت بر روی کارکنان اصلی شرکت به منظور نگهداری سوابق مکاتبات صادراتی، پیشنهادات مناقصه ای و وصول اعتبارات و حفظ اطلاعات مرتبط با تعرفه ها، مجوز ها و محدودیت ها.
 11. مشاوره به فروشندگان و توزیع کنندگان در مورد خط مشی و شیوه های های عملکردی شرکت برای اطمینان از اثربخش بودن عملکرد کسب و کار.
 12. همفکری و مشورت با سرپرست های شرکت و برنامه ریزی سرویس های تبلیغاتی با هدف اطمینان از امنیت اطلاعات مربوط به تجهیزات و مشخصات مشتریان
 13. معرفی شرکت در جلسات تجاری برای تبلیغ و ترویج محصولات.
 14. ارتباط با مشتریان بالقوه شرکت و بررسی نیازمندی های تجهیزاتی و ارائه مشاوره در مورد انواع تجهیزات مورد نیاز خرید
 15. تحقیق بر روی پتانسیل های بازاریابی مکان های جدید و فعلی فروش و بررسی آماری و ارزیابی هزینه های لازم
 16. ارتباط با نمایندگی های مجاز فروش و ترغیب انها به ایجاد یا گسترش برنامه های اجاره ای
 17. مدیریت فروش و خدمات خارجی یک سازمان.
+نمایش
تواناییها
 • درک شفاهی - توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات گفتاری
 • بیان شفاهی - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها بصورت قابل فهم در گفتگو با افراد
 • درک نوشتاری - توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات موجود در متن
 • استدلال استنتاجی - توانایی بکارگیری و ترکیب قوانین عمومی به منظور ایجاد راه حل های معنی دار در مواجهه با مشکلات خاص
 • وضوح گفتار - توانایی بیان شفاف با درک متقابل از سوی افراد مورد صحبت
 • تشخیص گفتار - توانایی شناسایی و درک گفتار افراد
 • بیان نوشتاری - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها به صورت کتبی، با درک متقابل از طرف دیگران
 • شیوایی ایده ها و نظرات - توانایی ارائه ایده ها در روی یک موضوع (تعداد ایده ها از اهمیت برخوردار بوده و کیفیت ، صحت و یا خلاقیت دارای اهمیت نمی باشد).
 • استدلال استقرایی - توانایی ترکیب اطلاعات با هدف ایجاد قواعد یا نتایج کلی (شامل یافتن رابطه بین وقایع ظاهراً نامرتبط).
 • حساسیت به مشکل - توانایی بیان اشتباه یا احتمالاً اشتباه بودن چیزی که شامل حل مسئله نبوده و تنها منحصر به شناسایی مشکل می باشد.
 • اصالت - توانایی ارائه ایده های غیر معمول یا هوشمندانه در مورد یک موضوع یا وضعیت خاص، یا خلق راه حل های ابتکاری برای حل یک مشکل.
 • ترتیب اطلاعات - توانایی آرایش موارد یا اقدامات در یک نظم یا الگوی مشخص بر اساس یک قاعده خاص یا مجموعه ای از قوانین (به عنوان مثال الگوهای اعداد، حروف، کلمات، تصاویر، عملیات ریاضی).
 • انعطاف پذیری گروهی - توانایی تولید یا استفاده از مجموعه ای از قوانین مختلف با هدف ترکیب یا دسته بندی موضوعات به شیوه های گوناگون.
 • دید نزدیک - توانایی مشاهده جزئیات در یک محدوده نزدیک (در فاصله چند فوتی از ناظر).
 • انعطاف پذیری بسته - توانایی شناسایی یا تشخیص یک الگوی مشخص (یک شکل، شی، کلمه یا صدا) از مجموعه ای از موارد انحرافی
 • استدلال ریاضی - توانایی انتخاب روش ها یا فرمول های ریاضی مناسب برای حل یک مشکل.
 • مهارت عددی - توانایی اضافه ، تفریق، ضرب، و تقسیم کردن با سرعت و درستی.
 • قابلیت یادآوری- توانایی به یاد آوردن اطلاعات مانند کلمات، اعداد، عکس ها و روش ها.
+نمایش
فعالیتها
 • فروش یا اثرگذاری - متقاعد کردن افراد برای خرید اجناس/ کالاهای تجاری و یا از طریق تغییر ذهنیت آنها در مورد کالای مربوطه
 • برقراری ارتباط با ناظران، همرده ها یا زیردستان - ارائه اطلاعات به ناظران، همکاران و زیردستان از طریق تلفن بصورت کتبی، ایمیل یا شخصی.سازماندهی،
 • ایجاد و حفظ روابط بین فردی - توسعه روابط کاری سازنده و مشارکتی بین افراد و حفظ آنها در طول زمان.
 • تفکر خلاقانه - توسعه، طراحی و یا تولید برنامه های کاربردی ایده ها، روابط، سیستم ها یا محصولات جدید شامل کمک های هنری.
 • آماده سازی و توسعه سایر موارد – شناسایی و آماده سازی الزامات رشدی افراد و مشاوره یا کمک به افراد در راستای بهبود دانش و مهارت های مورد نیاز
 • برنامه ریزی و اولویت بندی کار - توسعه اهداف و برنامه های خاص با هدف اولویت بندی، سازماندهی و انجام کار مربوطه
 • تعامل با کامپیوترها - استفاده از رایانه ها و سیستم های کامپیوتری (از جمله سخت افزار و نرم افزار)
 • توسعه و ایجاد تیم های کاری- ایجاد انگیزه و اعتماد ، احترام و همکاری متقابل در میان اعضای تیم.
 • آموزش و تدریس - شناسایی نیازهای آموزشی افراد، توسعه برنامه های آموزشی یا یا کلاس های آموزشی در راستای آموزش و یا تدریس به دیگران.
 • برقراری ارتباط با افراد برون سازمانی - برقراری ارتباط با افراد برون سازمانی، معرفی سازمان به مشتریان، عموم مردم، دولت و دیگر منابع خارجی. این اطلاعات را می توان به صورت شخصی، کتبی یا از طریق تلفن یا پست الکترونیکی رد و بدل کرد.
 • راهنمایی، هدایت و ترغیب زیردستان - ارائه راهنمایی و دستورات لازم به زیردستان، از جمله تبیین و نظارت بر استانداردهای عملکردی
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و کار افراد – ایجاد همکاری بین اعضای گروه برای انجام وظایف
 • توسعه اهداف و استراتژی ها – تبیین اهداف بلند مدت و تعیین استراتژی ها و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف مربوطه
 • تصمیم گیری و حل مشکلات - تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.
 • حل اختلافات و مذاکره با افراد - رسیدگی به شکایات، حل اختلافات و حل و فصل شکایات و درگیری ها، و در صورت امکان مذاکره با افراد.
 • ارائه مشاوره و مشاوره به دیگران - ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی به مدیریت و یا دیگر اعضای گروه ها در مورد موضوعات فنی، سیستمی، یا فرایندی.
 • دریافت اطلاعات - مشاهده، دریافت و به دست آوردن اطلاعات از همه منابع مربوطه.
 • تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات - شناسایی اصول ، دلایل و یا واقعیت های اساسی اطلاعات، از طریق شکست اطلاعات یا داده ها به بخش های جداگانه.
 • به روز رسانی و بکارگیری دانش های مرتبط و به روز - به روز رسانی اطلاعات فنی وبکارگیری دانش‌های نوین کاری
 • برنامه ریزی کارها و فعالیت ها - برنامه ریزی رویدادها، برنامه ها و فعالیت ها و همچنین کار دیگر افراد
 • تعامل مستقیم با مردم – تعامل با افراد و داد و ستد مستقیم با عموم مردم شامل خدمت رسانی به مشتریان در رستوران ها و فروشگاه ها و پذیرش مشتریان یا مهمانان
 • نظارت و کنترل منابع - نظارت و کنترل منابع و مخارج
 • پردازش اطلاعات – کامپایل کردن، برنامه نویسی، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی، ممیزی یا تایید اطلاعات یا داده ها.
 • تفسیر مفهوم اطلاعات برای دیگران - ترجمه یا توضیح مفهوم اطلاعات و چگونگی استفاده از آنها.
 • شناسایی اشیاء، اقدامات و رویدادها - شناسایی اطلاعات با استفاده از ابزار طبقه بندی، ارزیابی، شناخت تفاوتها یا شباهت ها و شناسایی تغییرات در شرایط یا رویدادهای گوناگون به روز رسانی و استفاده از دانش های مرتبط - به روز نگه داشتن اطلاعات فنی و بکارگیری آن
 • واحد منابع انسانی سازمان - استخدام، مصاحبه، انتخاب، بکارگیری و ارتقاء کارکنان در یک سازمان.
 • ارزیابی کیفیت کارها ، خدمات، یا افراد - ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد
 • مستند سازی / ضبط اطلاعات - ورود، رونوشت، ضبط، ذخیره سازی یا نگهداری اطلاعات به فرمت نوشتاری یا الکترونیکی / مغناطیسی.
 • برآورد ویژگی های کیفی محصولات، رویدادها یا اطلاعات - برآورد اندازه ها، فواصل و مقادیر یا تعیین زمان، هزینه ، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت کاری
 • انجام فعالیت های اداری - انجام روزانه کارهای اداری مانند حفظ اطلاعات، فایل ها و تشریفات اداری.
+نمایش
ملزومات
 • ایمیل الکترونیکی – درصد پاسخ‌ها 100%(هر روز)
 • زمان استفاده از تلفن - درصد پاسخ‌ها 100%(هر روز)
 • ارتباط با دیگران - درصد پاسخ‌ها 87%(ارتباط دائمی با افراد)
 • مدت زمان معمول کاری در هفته – درصد پاسخ‌ها 86%(بیش از 40 ساعت)
 • کار گروهی یا تیمی - درصد پاسخ‌ها 52%(فوق العاده مهم)
 • مباحثه رو در رو – درصد پاسخ‌ها 59%(هر روز)
 • معامله با مشتریان برون سازمانی- درصد پاسخ ها 65% (فوق العاده مهم)
 • نامه های کتبی و یادداشت ها- دصد پاسخ ها 48% (یک بار در هفته یا بیشتر اما نه هر روز)
 • سطح رقابت- درصد پاسخ ها 68% (بسیار رقابتی)
 • آزادی در تصمیم گیری – درصد پاسخ‌ها 48%( آزادی نسبی)
 • کار سازمان یافته در مقابل کار سازمان نیافته - درصد پاسخ‌ها 59%( آزادی نسبی)
 • هماهنگی یا رهبری افراد- درصد پاسخ 39% (فوق العاده مهم).
 • اهمیت دقت یا صحت کاری- درصد پاسخ‌ها 32%(بسیار مهم)
 • مسئولیت برآمدها و نتایج -درصد پاسخ 43% (بسیار مسئولیت پذیر).
 • فشار کاری- درصد پاسخ‌ها 48%(یک بار در ماه یا بیشتر اما نه هر هفته)
 • تناوب تصمیم گیری – درصد پاسخ‌ها 30% (هر روز)
 • اثرات تصمیم گیری بر روی همکاران یا نتایج شرکت - درصد پاسخ‌ها 61%(نتایج مهم)
 • مقدار زمان لازم برای نشستن – درصد پاسخ‌ها 30%(بیش از نیمی از زمان مربوطه)
 • زمان لازم برای کار در محیط داخلی و کنترل شده– درصد پاسخ‌ها 32%(هر روز)
 • مقدار زمان سپری شده در وسیله نقلیه یا تجهیزات بسته – درصد پاسخ ها 32%( یک بار در هفته یا بیشتر، اما نه هر روز).
 • برخورد با افراد ناخوشایند یا خشمناک- درصد پاسخ ها 36%( یک بار در هفته یا بیشتر، اما نه هر روز).
 • تناوب تعارضات بین کارمندان – درصد پاسخ ها 35%(یک بار در ماه یا بیشتر اما نه هر هفته)
 • سخنرانی عمومی- درصد پاسخ ها 43%(یک بار در ماه یا بیشتر اما نه هر هفته)
+نمایش