مدرس دوره آموزش CCNA آقای آرش دلجو می‌باشد

کسب مهارت فنی در نصب و تنظیمات شبکه های LAN و WAN و …