رمیس


مجموعه دوره های رمیس

توانائی مدیریت شبکه های مبتنی بر سرور 2012 مایکروسافت

کسب مهارت فنی در نصب و تنظیمات شبکه های LAN و WAN و …

نصب ، راه اندازی و عيب يابی شبکه های محلی و شبکه های وسيع