نظربازی کنید و یکسال اکانت رایگان بگیرید

 

نظر بدید، نظر دیگران را Like یا  Dislike کنید، امتیاز بگیرید برنده شوید.

 

نحوه امتیازگیری:

هر کامنت: 1000 امتیاز

بارگذاری تصویر: 500 امتیاز
Like یا Dislike: 100 امتیاز
دریافت Like یا Dislike: 100 امتیاز

هر 1000 ریال خرید 1 امتیاز

جایزه نظربازی

جایزه سه نفر از برترین نظربازان، یکسال استفاده رایگان از کلیه خدمات GoToClass به همراه یک هدیه نوستالژیک دیگر