سیستم عامل

LPIC-2


جادی در این دوره آموزشی آنلاین، سرفصل های مربوط به آزمون بین المللی (LPIC-2،201) را پوشش داده است.

Linux Essentials


در این دوره دانش پایه ای و اولیه برای شروع مدیریت و استفاده از سیستم عامل لینوکس را فراهم می کند و به دانشجویان توضیح داده می شود که چرا باید لینوکس یاد بگیرند.

دوره آموزشی LPIC-1


کاربردی ترین دوره لینوکس با تدریس مدرس رسمی LPI