بازاریابی

برنامه ریزی، هدایت یا هماهنگی بین سیاست ها و برنامه های بازاریابی و مارکتینگ مانند رسیدگی به درخواست شرکت ها و رقبای متقاضی محصولات و خدمات مربوطه وشناسایی مشتریان بالقوه ، توسعه استراتژی های قیمت گذاری با هدف سودآوری حداکثر برای شرکت یا افزایش سهم بازار در راستای برآورده سازی رضایت و خواسته های مشتریان، نظارت بر توسعه یا روند تولید محصول به منظور شناسایی نیازهای جدید از وظایف اصلی مدیران بازاریابی می باشد. نمونه ای از عناوین شغلی گزارش شده: سرپرست حسابرسی، مدیر برند، سرپرست توسعه کسب و کار، مدیر توسعه کسب و کار، مدیر خطوط تجاری، مدیر اجرایی توسعه بازار، هماهنگ کننده بازاریابی، مدیر بازاریابی،  مدیر محصول

بازاریابی آنلاین


معرفی ابزارها و استانداردهای دیجیتال مارکتینگ

مفاهیم پایه دیجیتال مارکتینگ


هر تاکتیکی در بازاریابی در دنیای امروزه باید دارای عنصر دیجیتال هم باشد.

وظایف
 1. شناسایی، توسعه یا ارزیابی استراتژیهای بازاریابی براساس آگاهی از اهداف استقرار، ویژگی های بازار و فاکتورهای هزینه و اضافه بها
 2. فرموله کردن، هدایت یا هماهنگ کردن فعالیت ها یا سیاست های بازاریابی و همکاری با مدیران تبلیغات به منظور ترویج محصولات یا خدمات
 3. ارزیابی جنبه های مالی ارتقای محصول مانند بودجه ها، هزینه ها، هزینه های تحقیق و توسعه یا پیش بینی نرخ بازگشت سرمایه و پیش بینی سود-زیان
 4. توسعه استراتژی های قیمت گذاری، توازن بین اهداف شرکت و رضایت مشتری.
 5. تدوین لیست محصول یا پیشنهادات خدماتی.
 6. استخدام ، آموزش، یا ارزیابی عملکرد کارکنان بازاریابی یا فروش و نظارت بر فعالیت های روزانه آنها
 7. مشورت با پرسنل توسعه محصول در مورد مشخصات محصول مانند طراحی، رنگ، یا بسته بندی
 8. پیش بینی فروش یا برنامه ریزی استراتژیک به منظور اطمینان از فروش و سودآوری محصولات، خطوط یا خدمات، تحلیل تحولات تجاری و نظارت بر روند بازار.
 9. مذاکره با فروشندگان یا توزیع کنندگان به منظور عقد قراردادهای مورد نیاز شرکت برای مدیریت توزیع محصولات، ایجاد شبکه های توزیع یا توسعه استراتژی ها
 10. هماهنگی یا شرکت در فعالیت های تبلیغاتی و یا نمایشگاه های تجاری، همکاری با توسعه دهندگان، آگهی دهندگان و یا مدیران تولید برای فروش محصولات یا خدمات.
 11. آغاز مطالعات تحقیقات بازار یا تحلیل یافته های بدست آمده.
 12. مشورت با کارکنان حقوقی شرکت برای حل مشکلاتی مانند تخلفات مربوط به حق کپی رایت یا اشتراک حق امتیاز با تولیدکنندگان خارجی یا توزیع کنندگان
 13. مشورت با پرسنل خرید در مورد انواع محصولات یا خدمات مورد تقاضا.
 14. مشاوره با پرسنل خرید در مورد محصولات زیست محیطی یا تجدیدپذیر
 15. انجام نظرسنجی های اقتصادی یا تجاری به منظور شناسایی بازارهای بالقوه برای محصولات یا خدمات مربوطه
 16. توصیه های اصلاحی در مورد فرایندهای تولید محصولات، محصولات، بسته بندی، یا سایر ویژگی ها در راستای بهبود محصولات پایدارتر و با خطرات کمتر زیست محیطی
 17. توصیه و مشاوره به گروه های تجاری یا گروه های دیگر را در مورد فاکتورهای محلی، ملی یا بین المللی موثر بر خرید و فروش محصولات یا خدمات
+نمایش
تواناییها
 • درک شفاهی - توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات گفتاری
 • بیان شفاهی - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها بصورت قابل فهم در گفتگو با افراد
 • درک نوشتاری - توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات موجود در متن
 • استدلال استنتاجی - توانایی بکارگیری و ترکیب قوانین عمومی به منظور ایجاد راه حل های معنی دار در مواجهه با مشکلات خاص
 • بیان نوشتاری - توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها به صورت کتبی، با درک متقابل از طرف دیگران
 • شیوایی ایده ها و نظرات - توانایی ارائه ایده ها در روی یک موضوع (تعداد ایده ها از اهمیت برخوردار بوده و کیفیت ، صحت و یا خلاقیت دارای اهمیت نمی باشد).
 • استدلال استقرایی - توانایی ترکیب اطلاعات با هدف ایجاد قواعد یا نتایج کلی (شامل یافتن رابطه بین وقایع ظاهراً نامرتبط).
 • وضوح گفتار - توانایی بیان شفاف با درک متقابل از سوی افراد مورد صحبت
 • اصالت - توانایی ارائه ایده های غیر معمول یا هوشمندانه در مورد یک موضوع یا وضعیت خاص، یا خلق راه حل های ابتکاری برای حل یک مشکل.
 • حساسیت به مشکل - توانایی بیان اشتباه یا احتمالاً اشتباه بودن چیزی که شامل حل مسئله نبوده و تنها منحصر به شناسایی مشکل می باشد.
 • تشخیص گفتار - توانایی شناسایی و درک گفتار افراد
 • دید نزدیک - توانایی مشاهده جزئیات در یک محدوده نزدیک (در فاصله چند فوتی از ناظر).
 • انعطاف پذیری گروهی - توانایی تولید یا استفاده از مجموعه ای از قوانین مختلف با هدف ترکیب یا دسته بندی موضوعات به شیوه های گوناگون.
 • ترتیب اطلاعات - توانایی آرایش موارد یا اقدامات در یک نظم یا الگوی مشخص بر اساس یک قاعده خاص یا مجموعه ای از قوانین (به عنوان مثال الگوهای اعداد، حروف، کلمات، تصاویر، عملیات ریاضی).
 • استدلال ریاضی - توانایی انتخاب روش ها یا فرمول های ریاضی مناسب برای حل یک مشکل.
 • مهارت عددی - توانایی اضافه ، تفریق، ضرب، و تقسیم کردن با سرعت و درستی.
 • انعطاف پذیری بسته - توانایی شناسایی یا تشخیص یک الگوی مشخص (یک شکل، شی، کلمه یا صدا) از مجموعه ای از موارد انحرافی
 • تجسم - توانایی تجسم حرکت یک شی یا حرکت و نوآرایی قطعات آن در هنگام نگاه کردن به آن
+نمایش
فعالیتها
 • برقراری ارتباط با ناظران، همرده ها یا زیردستان - ارائه اطلاعات به ناظران، همکاران و زیردستان از طریق تلفن بصورت کتبی، ایمیل یا شخصی.
 • ایجاد و حفظ روابط بین فردی - توسعه روابط کاری سازنده و مشارکتی بین افراد و حفظ آنها در طول زمان.
 • تعامل با کامپیوترها - استفاده از رایانه ها و سیستم های کامپیوتری (از جمله سخت افزار و نرم افزار)
 • تصمیم گیری و حل مشکلات - تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.
 • برنامه ریزی و اولویت بندی کار - توسعه اهداف و برنامه های خاص با هدف اولویت بندی، سازماندهی و انجام کار مربوطه
 • دریافت اطلاعات - مشاهده، دریافت و به دست آوردن اطلاعات از همه منابع مربوطه.
 • فروش یا اثرگذاری - متقاعد کردن افراد برای خرید اجناس/ کالاهای تجاری و یا از طریق تغییر ذهنیت آنها در مورد کالای مربوطه
 • تفکر خلاقانه - توسعه، طراحی و یا تولید برنامه های کاربردی ایده ها، روابط، سیستم ها یا محصولات جدید شامل کمک های هنری.
 • شناسایی اشیاء، اقدامات و رویدادها - شناسایی اطلاعات با استفاده از ابزار طبقه بندی، ارزیابی، شناخت تفاوتها یا شباهت ها و شناسایی تغییرات در شرایط یا رویدادهای گوناگون
 • برقراری ارتباط با افراد برون سازمانی - برقراری ارتباط با افراد برون سازمانی، معرفی سازمان به مشتریان، عموم مردم، دولت و دیگر منابع خارجی. این اطلاعات را می توان به صورت شخصی، کتبی یا از طریق تلفن یا پست الکترونیکی رد و بدل کرد.
 • توسعه و ایجاد تیم های کاری- ایجاد انگیزه و اعتماد ، احترام و همکاری متقابل در میان اعضای تیم.
 • توسعه اهداف و استراتژی ها – تبیین اهداف بلند مدت و تعیین استراتژی ها و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف مربوطه
 • راهنمایی، هدایت و ترغیب زیردستان - ارائه راهنمایی و دستورات لازم به زیردستان، از جمله تبیین و نظارت بر استانداردهای عملکردی
 • به روز رسانی و بکارگیری دانش های مرتبط و به روز - به روز رسانی اطلاعات فنی وبکارگیری دانش‌های نوین کاری
 • تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات - شناسایی اصول ، دلایل و یا واقعیت های اساسی اطلاعات، از طریق شکست اطلاعات یا داده ها به بخش های جداگانه.
 • حل اختلافات و مذاکره با افراد - رسیدگی به شکایات، حل اختلافات و حل و فصل شکایات و درگیری ها، و در صورت امکان مذاکره با افراد.
 • برآورد ویژگی های کیفی محصولات، رویدادها یا اطلاعات - برآورد اندازه ها، فواصل و مقادیر یا تعیین زمان، هزینه ، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت کاری
 • تفسیر مفهوم اطلاعات برای دیگران - ترجمه یا توضیح مفهوم اطلاعات و چگونگی استفاده از آنها.
 • برنامه ریزی کارها و فعالیت ها - برنامه ریزی رویدادها، برنامه ها و فعالیت ها و همچنین کار دیگر افراد
 • آماده سازی و توسعه سایر موارد – شناسایی و آماده سازی الزامات رشدی افراد و مشاوره یا کمک به افراد در راستای بهبود دانش و مهارت های مورد نیاز
 • ارزیابی کیفیت کارها ، خدمات، یا افراد - ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد
 • پردازش اطلاعات – کامپایل کردن، برنامه نویسی، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی، ممیزی یا تایید اطلاعات یا داده ها.
 • نظارت بر فرآیندها، موضوعات، و یا محیط اطراف - نظارت و بررسی اطلاعات از موضوعات، رویدادها، یا محیط اطراف، برای تشخیص و یا ارزیابی مشکلات.
 • نظارت و کنترل منابع - نظارت و کنترل منابع و مخارج
 • ارائه مشاوره و مشاوره به دیگران - ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی به مدیریت و یا دیگر اعضای گروه ها در مورد موضوعات فنی، سیستمی، یا فرایندی.
 • آموزش و تدریس - شناسایی نیازهای آموزشی افراد، توسعه برنامه های آموزشی یا یا کلاس های آموزشی در راستای آموزش و یا تدریس به دیگران.
 • مستند سازی / ضبط اطلاعات - ورود، رونوشت، ضبط، ذخیره سازی یا نگهداری اطلاعات به فرمت نوشتاری یا الکترونیکی / مغناطیسی.
+نمایش
ملزومات
 • ایمیل الکترونیکی – درصد پاسخ‌ها 100%(هر روز)
 • زمان استفاده از تلفن - درصد پاسخ‌ها 92%(هر روز)
 • مباحثه رو در رو – درصد پاسخ‌ها 79%(هر روز)
 • کار گروهی یا تیمی - درصد پاسخ‌ها 70%(فوق العاده مهم)
 • کار سازمان یافته در مقابل کار سازمان نیافته - درصد پاسخ‌ها 64%( آزادی فراوان)
 • ارتباط با دیگران - درصد پاسخ‌ها 69%(ارتباط دائمی با افراد)
 • مدت زمان معمول کاری در هفته – درصد پاسخ‌ها 81%(بیش از 40 ساعت)
 • زمان لازم برای کار در محیط داخلی و کنترل شده– درصد پاسخ‌ها 80%(هر روز)
 • آزادی در تصمیم گیری – درصد پاسخ‌ها 49%( آزادی نسبی)
 • مقدار زمان لازم برای نشستن – درصد پاسخ‌ها 52%(مستمر یا نیمه مستمر)
 • هماهنگی یا رهبری افراد- درصد پاسخ 51% (فوق العاده مهم).
 • فشار کاری- درصد پاسخ‌ها 55%(یک بار در هفته یا بیشتر اما نه هر روز)
 • اثرات تصمیم گیری بر روی همکاران یا نتایج شرکت - درصد پاسخ‌ها 41%(نتایج بسیار مهم)
 • تناوب تصمیم گیری – درصد پاسخ‌ها 42% (هر روز)
 • مسئولیت برآمدها و نتایج -درصد پاسخ 44% (بسیار مسئولیت پذیر).
 • سطح رقابت- درصد پاسخ ها 44% (فوق العاده رقابتی)
 • اهمیت دقت یا صحت کاری- درصد پاسخ‌ها 57%(بسیار مهم)
 • نامه های کتبی و یادداشت ها- دصد پاسخ ها 41% (یک بار در هفته یا بیشتر اما نه هر روز)
 • سخنرانی عمومی- درصد پاسخ ها 54%(یک بار در هفته یا بیشتر اما نه هر روز)
 • بسامد تعارضات بین کارمندان – درصد پاسخ ها 34%(یک بار در سال یا بیشتر اما نه هر ماه)
+نمایش