قرعه کشی با کمک اکسل


این ویدیو فیلم ضبط شده قرعه کشی دوره رایگان، در مهرماه 97 می باشد.

در این ویدیو علی عبدالرزاق در حین انجام قرعه کشی بوسیله Excel، نحوه انتخاب یک داده تصادفی از لیست را آموزش خواهد داد.